VERTYG FÖR DUKNING

Taggsax
Längd 9" (22 cm)

Rullsax ("Florian Pinker")
Gör det möjligt att klippa kontinuerligt med tandad kant.

Raka nålar
Raka nålar för att sy spryglar. Längd 10" (25 cm), 12" (30 cm), 14" (35 cm), 18" (40 cm)

Krökta nålar
Krökta nålar för att sy runt sprygellist med sprygeltråd. Längd 3" (75 mm), 6" (150 mm)

Krökt nål för handsytråd
Krökt nål för att sy handsytråd. Längd 3" (75 mm)ARIGO TEKNIK AB, Astrakanvägen 6, 178 33 EKERÖ
Tel: 08-560 320 62     E-mail: info@arigoteknik.se