INFORMATION
ALUMINIUM


Vid konstruktion av flygplan används flera olika sorter av aluminium. De vanligaste är:

 

Aluminium 2024

Aluminium 2024 benämns även dural aluminium och är legerad med koppar vilket gör att legeringen kan härdas (åldras). Kopparn medför dock att korrosionsbeständigheten är låg och legeringen kan inte svetsas annat än i punkter. Legeringen måste skyddas mot korrosion med primer. Tunna plåtar kan plätteras med ett tunt lager ren aluminium som korrosionsskydd. En plåt plätterad med aluminium är märkt med texten ALCLAD. Normen för denna legering är QQ-A-250/5. Denna legering används för detaljer utsatta för stora belastningar, t.ex. skalplåtar, beslag och fästen.

 


 

Aluminium 6061

Aluminium 6061 benämns även pantal och är i motsats till 2024 relativt korrosionsbeständig och kan svetsas men har annorlunda och sämre hållfasthetsegenskaper. Denna legering kan även eloxeras. Normen för denna legering är QQ-A-250/11. Legeringen används oftast till detaljer som inte behöver så god hållfasthet samt delar som behöver svetsas, t.ex. bränsletankar och kåpor.

 


 

Aluminium 7075

Aluminium 7075 är den starkaste aluminium legeringen. Legeringen är värmehärdbar och formbar och används till bärande struktur där hög hållfasthet erfordras. Korrosionsbeständigheten är dålig varför legeringen oftast är plätterad med 99% ren aluminium och 1% zink.

 


 

Aluminium 5052

Aluminium 5052 är mjuk och har inte särskilt hög hållfasthet. Legeringen används främst för rör då legeringen är bättre än någon annan legering med avseende på utmattning. Legeringen är en icke värmehärdbar, formbar legering. Används främst till bränslerör, instrumentrör etc.

 För aluminium är det även viktigt att känna till materialets tillstånd. Detta anges med en tilläggsbeteckning efter legeringen.

 
De vanligaste amerikanska beteckningarna är:
  T0 obehandlad
  T3 upplösningsbehandlad + kallåldrad + kallvalsning
  T351 som T3 fast valsad till spänningslöst tillstånd
  T4 upplösningsbehandlad + kallåldrad
  T5 kallåldrad (utan upplösningsbehandling)
  T6 upplösningsbehandlad + varmåldrad


Aluminium har en vikt på 2.7 - 2.8 kg/dm3.

ARIGO TEKNIK AB, Astrakanvägen 6, 178 33 EKERÖ
Tel: 08-560 320 62     E-mail: info@arigoteknik.se