HUR HITTAR MAN TILL OSS?GPS-kordinater: 59.628392N 17.616684E
OBS! Ring innan besök, vi är inte alltid på plats!

Färdväg med bil, E18
Använd avfart 148 från E18.
Kör väg 269 mot Sigtuna.
Efter 10 km, sväng höger in på Håtuna Kyrkväg (använd den andra avfarten).
Vid kyrkan, sväng vänster mot Håtunaholm.
Följ vägen mot den gula huvudbyggnaden. Vi finns i den röda ladan på höger sida.

Färdväg med bil, E4
Använd avfart 180 från E4 (vid Arlanda stad). Kör väg 263 mot Sigtuna.
Efter 11.7 km, sväng höger i rondellen (väg 263).
Efter 3.9 km, sväng vänster mot Skokloster (väg 263).
Efter 6.3 km, sväng vänster mot Bro på väg 269.
Efter 600 m, sväng vänster in på Håtuna Kyrkväg.
Vid kyrkan, sväng vänster mot Håtunaholm.
Följ vägen mot den gula huvudbyggnaden. Vi finns i den röda ladan på höger sida.

Landa på stråket - OBS! PPR
Invid vårt lager finns ett flygstråk ca 550 m långt. Banriktning 12/30.
OBS! Stråket lutar kraftigt på mitten, undvik att landa i nedförsbacke.
Stråket lämpar sig endast för piloter i god flygtrim!


ARIGO TEKNIK AB, Astrakanvägen 6, 178 33 EKERÖ
Tel: 08-560 320 62     E-mail: info@arigoteknik.se